Your browser does not support JavaScript!

☆ 賀!本校休閒系學生陳萱同學獲 2017 臺北世大運 高爾夫 女子組個人/團體 雙料銀牌, 感謝曾秀鳳教練指導!☆ ☆ 賀!本校休閒系學生許育誠、呂孫儀同學勇奪106年全國運動會高爾夫 男子團體金牌☆ ☆ 賀 ! 本校休閒系曾秀鳳老師領軍的新竹市代表隊勇奪高爾夫 女子團體冠軍!! ☆

休閒系照片
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
臺北城市科大休閒系學生力挺裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽

博斯高球台-城市科大休閒系世大運高爾夫雙料銀牌 專訪
八大新聞採訪本校休閒系大專盃高爾夫球五金一銅一銀優秀事蹟

104學年度第2學期畢業專題影片-第11組

數據載入中...